fredag 9. oktober 2009

Vel, i mårå e de messa på Sevtun.
Lika spennande kvart år;
Kjeme der folk elle kjeme der ikkje?
Kjøpe dei noge elle kjøpe dei ikkje?
Har lagt pakkar me serviettar, lys og stikkedåsar så eg har limt bilder på.
Nogen har o fått et kort oppi


Ingen kommentarer: