mandag 13. desember 2010

Nogen spesialbestillte vinhøner
Klar te å bli pakkt inn
og leggas onda tre
Håpe dei så får dei blir glaIngen kommentarer: