torsdag 16. mars 2017

Konne sikkert fonne på noge husarbei
visst eg hadde kikkt sjikkeligt itte
Men koffer de
når eg kan sitta på lofte å scrappa?Ingen kommentarer: