søndag 20. desember 2009

Malakosten har fått svingt seg
ein siste gong før julDe snør de snør
tiddelibom
de e de de jør
tiddelibom
å hutte meg tuIngen kommentarer: