mandag 9. desember 2013

Julaverkste 
Knall kjekkt!
Sko prøva å laga kulekrans
Hi hi hi!
Sko egentligt berre vara av forsjellige
syll kuler
men hadde jo kjypt inn aaaaalt 
for lite kuler
Så  måtte ty te nogen rauge o
Og siå eg ikkje ville atte noge av kransen 
onda sko visa
dynka eg på me kuler
Jekk me eindel lim gitt


Hadde 2 hjerte kransar liggande
Dei va ikkje rauge lengre
men rosa
"skam" klyppte ein sypress busk
kongler å kvister
åsse glitter spray te slutt
Ska prøva å henga dei ut
Satse på atte der ikkje blir fleire stormar
me orkan i kastene