onsdag 29. august 2012


Syns drivhuse mitt på terassen va så trist
Lagte ein utstilling av
zink og sjell samlingen min